logo

KLUB

Halinka Arms

EXTREME

EXTREME

SQUADCZ

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

2 round Kings Cup 2020

Rejestracja


Krok 2/2

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany składu w celu zapewnienia płynności zawodów


Zgodnie z przpisem 6.6.2 w prematchu biorą udział organizatorzy, sponsorzy i sędziowie
Zaakceptowani sędziowie rejestrują się klikając na link w menu po lewej stronie.


Squad:RO
NazwiskoImię:
Ulica & numer domu
Miasto
Kod pocztowy
IPSC Region: e-mail:
Kategoria:
Alias:
Klasa: Faktor:


ZASADY REJESTRACJI:
Rejestracja bez wpłaty opłaty startowej jest ważna przez 10 dni. Po tym terminie zostanie automatycznie usunięta! W przypadku podania niepoprawnego adresu mailowego zawodnik nie dostanie informacji o zmianach oraz faktury.
Zawodnik ponosi odpowiedzialność za podanie niepoprawnego adresu mailowego. Faktura imienna zostanie przesłana poprzez email niezwłocznie po zaksiegowaniu wpłaty. Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.

Przed zakończeniem rejestracji potwierdź, że wyrażasz zgodę na »»przetwarzenie danych osobowych ««:
najpierw kliknij tutaj ==>

Oświadczam, że startuję na własne ryzyko i będę postępował zgodnie z instrukcjami organizatorów. Zgadzam się na wykorzystanie danych osobowych przez organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników w organizacji zawodów, oceny jego wyników, informowania o wynikach i informowania o innych wydarzeniach organizatora.
Przetwarzanie dane będą przez 5 lat po zatwierdzeniu ich przez organizatora.
Zostałem poinofmowany o prawie do odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez e-mail lub list do organizatora.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miała miejsce do czasu odwołania.a nyní klikněte zde ==>© Jan JUMBO Staněk 2018 || fb.me/ipsc.squad.polska